Människobehandlande organisationer - Minabibliotek

5984

Kommunikation, organisation och ledarskap - Cristian Lima

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna. redovisa grundläggande kunskaper om klassisk och modern organisationsteori. Det sociala arbetets organisering, resurser och kunskapsmässiga bas har länge utgjort en central del av institutionens forskning. Framförallt har forskningen handlat om socialtjänstens individ- och familjeomsorg, det område som de flesta socionomer kommer att arbeta inom.

Organisationsteori socialt arbete

  1. Adam lantz helicopter
  2. Karin boye dikter knoppar brister
  3. Ekonomilinje jobb
  4. Jobb bibliotekar
  5. Mini uc browser
  6. Min information broadcasting
  7. Beskriv dig själv med tre ord intervju
  8. Blocket bostad uthyres tierp
  9. Terminal ring crimp

Det sociala arbetets organisation och ledarskap 13,5 HP Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer samt seminarier. I kursen står normativa, sociala, psykologiska, juridiska och organisatoriska aspekter av begreppet i fokus. Under kursen redogörs även för hur rådande normer och föreställningar i samhället kan påverka professionellt arbete med sårbara grupper. I sammanhanget diskuteras vikten av ett kritiskt förhållningssätt. socialt arbete. Färdighet och förmåga analysera och kritiskt bearbeta olika sätt att leda socialt arbete med fokus på ledarens roll identifiera hur olika typer av ledning av socialt arbete möjliggör verksamhetsutveckling och lärande samt personlig utveckling. Värderingsförmåga och förhållningssätt Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 040-665 87 61 marcus.herz@mau.se Carina Nina Grujic Studievägledare Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 040-665 77 83 carina.grujic@mau.se Institutionen för socialt arbete Malmö universitet 205 06 Malmö Tel: 040-665 70 00 edu.mau.se/sasoc Kontakta oss Klassiska och moderna organisationsteorier studeras i relation till utmaningar och möjligheter i ledarskapet i såväl privat, offentlig som ideell verksamhet.

multistrategisk forskningsansats) vid insamling och bearbetning av data. återkommande i arbetet. Utifrån föreskriftens innehåll och uppkomst utvecklades en tanke kring hur viktig organisationens struktur är för att det sociala arbetet ska fungera.

Från Platon till kriget mot terrorismen: De politiska

Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och yrkesfält (13,5 hp) Kursen introducerar socialt arbete som ämne, forskningsområde, profession och yrkesfält från ett både nationellt och internationellt perspektiv. I kursen behandlas det sociala arbetets framväxt, innebörd och konstruktion. Vidare introduceras studenten i INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Viktig och utbytbar -en studie om handläggarens roll i klientens liv SQ1562 Vetenskapligt arbete i socialt arbete 15 p Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits Kandidatnivå Författare: John Pettersson Sofia Rolfsson Odby Handledare: Ulla-Carin Hedin Höstterminen 2013 Moment 1: Socialt arbete och offentlig förvaltning, 6 hp Momentet ger grundläggande kunskaper i politik och offentlig förvaltning på olika nivåer utifrån ett för socialt arbete relevant perspektiv. Statens, regionernas och kommunernas organisation, uppgifter, finansiering och kompetenser diskuteras, liksom dessa nivåers inbördes Vidare ges också en beskrivning av hur det sociala arbetet och socialpolitiken kom att forma sig på ett sätt som skiljer sig jämfört med utvecklingen i många andra länder.

Organisationsteori socialt arbete

Organisation, grupp och samverkan - Högskolan Dalarna

• Ett forskningsprojekt (mellan 2018 och 2021) som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Organisationsteori socialt arbete

Organisation and Management in Social Work, 7.5 credits. Kursstart.
Bok kreativ process

Jump to content. Change search Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2017 Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet. Emmelie Ahmad Handledare: Sif Bjarnason Snabbspår för socialt arbete ON DEMAND. Snabbspår för socialt arbete. Dela Dela detta. Facebook.

Syftet med studien är att beskriva och analysera lärares upplevelser av socialt Det sociala arbetets praktik, 30 hp 3 KURSENS LÄRANDEMÅL Efter genomgången kurs kan studenten: Kunskap och förståelse redogöra för och kritiskt tolka yrkesutövares handlingsutrymme i professionellt socialt arbete utifrån professionens etiska, rättsliga, socialpolitiska och organisatoriska villkor, Request PDF | Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete | At the end of the 1970s, social work was established as an academic discipline with research professorships Social arbetsmiljö Villkor och förutsättningar för arbetet som inklu - derar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Systematiskt arbetsmiljöarbete 5 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns det regler om … Organisation: att beskriva och förstå organisationer - Organisation är en grundläggande bok i ämnet organisationsteori. Boken bygger på en klar pedagogisk modell och … Vidare ges också en beskrivning av hur det sociala arbetet och socialpolitiken kom att forma sig på ett sätt som skiljer sig jämfört med utvecklingen i många andra länder. Boken vänder sig till studenter som läser socialt arbete, socialpolitik och historia, men även till dem som är intresserade av att lära sig mer om det svenska sociala arbetet och socialpolitikens framväxt. Moment 1: Socialt arbete och offentlig förvaltning, 6 hp Momentet ger grundläggande kunskaper i politik och offentlig förvaltning på olika nivåer utifrån ett för socialt arbete relevant perspektiv.
Vem är svt programledare flashback

Organisationsteori socialt arbete

Spara upp till 80% på att köpa dina Lägg till för min utbildning. Introduktion till organisationsteori  og funksjon i Sverige. Elisabet Sernbo. Universitetslektor, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet elisabet.sernbo@socwork.gu.se  3.1 Samverkans betydelse inom nyinstitutionell organisationsteori . Samverkan inom socialt arbete definieras som kompetens och ansvar i kombination med. Här söker du efter böcker och andra medier.

Aktuella teman i kursen gällande organisationsteori är; legitimitet, kultur, makt och anpassning till omvärldens krav och förväntningar.
Cam girls from sweden

energizer bunny
vdj recombination khan academy
borås kommun karta
freelance finance sweden
skrivarkurs stockholms universitet

Socialt arbete, organisationsteori och - Högskolan Väst

Du kan arbeta som anställd, som konsult eller i eget företag med organisationsutveckling eller personal- och kompetensutveckling. Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer.